Hjem


Psykolog  Beate L. Larsen

       Privat psykologpraksis     

 


  • Velkommen

          Du har kanskje klikket inn på denne siden fordi du opplever en   

          vanskelig situasjon i livet akkurat nå?

          Kanskje er det en ny situasjon som har oppstått eller at du ønsker

          hjelp for noe du har slitt med lenge?


          Spør du deg selv om det å gå til psykolog kan være noe for deg?

 

  • Terapi er for deg som:

         - sliter med vanskelige tanker og følelser av ulikt slag

         - plages av vonde eller vanskelige opplevelser

         - føler at du har stoppet opp på ett eller flere områder i livet og 

            ønsker å videreutvikle deg


  • Det kan være du kjemper med:

        - angst og bekymringer

        - nedstemthet eller depresjon

        - lav selvfølelse og selvtillit

        - stress og utbrenthet

        - vanskelige hendelser i livet som du stadig minnes

        - problemer i forhold til andre mennesker eller aktuelle hendelser

        - sorg og tap, som etter dødsfall og samlivsbrudd


  • I min praksis møter jeg mennesker i alle livssituasjoner.Noen fungerer godt i hverdagen og trenger hjelp til videreutvikling, mens andre har mer alvorlige psykiske plager der følelser, tanker og handlinger utgjør et gjentagende og smertefullt mønster som det er vanskelig å komme seg ut av på egen hånd. Du er selv eksperten på ditt eget liv, og min rolle er å hjelpe til med å sortere tanker, følelser og opplevelser.


  • Dersom du er i en akutt krisesituasjon, f.eks.har tanker om å ta livet ditt eller skader andre eller deg selv, bør du ta kontakt med fastlegen eller legevakten. 

Psykolog Beate L. Larsen


Oslo:

Rosenborggata 3

0356 Oslo


Grimstad:

Bark Silas' vei 5

4876 Grimstad


Epost adresse: psykolog.beate@l-larsen.no

Mob tlf 97564530

Org.nr. 999004792