Psykolog og samtaleterapeut der du er

Terapi og veiledning mot en bedre psykisk helse

Behandling Bestill time

Fokus på positiv endring gjennom samtaler og metoder

Psykolog Beate L. Larsen er en privatpraksis med kontor i Oslo, og videoterapi der du er og når det passer deg best. Her tar vi deg og din psykiske helse på alvor og hjelper deg når livet er vanskelig. Du trenger ingen henvisning og det er kort ventetid hos meg. Du kan enkelt bestille time ved å sende en henvendelse via kontaktskjema eller ringe meg på 975 64 530.

 

Mine behandlingsmetoder

3 grunner til å velge psykolog via timer på video

  1. Forskning viser at det er like effektivt som tradisjonell terapi på kontor.
  2. Det er konfidensielt og trygt, også fordi du selv er i kjente omgivelser.
  3. Det sparer deg tid og timer er tilgjengelige når du er det.

Et tilbud for alle som trenger det

I min praksis møter jeg mennesker i alle livssituasjoner. Noen fungerer godt i hverdagen og trenger bare en dytt i riktig retning, mens andre har mer alvorlige psykiske plager der følelser, tanker og handlinger utgjør et gjentagende og smertefullt mønster som er vanskelig å komme seg ut av på egen hånd. Du er selv eksperten på ditt eget liv, og min rolle er å hjelpe til med å sortere tanker, følelser og opplevelser.

Din psykiske helse og ditt velvære er viktig

Når du kjenner at du ikke har det bra, er nedstemt eller har vanskeligheter med å takle hverdagen, så er jeg her for deg. Sammen kan vi finne løsninger på dine problemer og jeg kan gi deg verktøy som vil gjøre hverdagen litt mindre tung og overveldende.

Jeg tilbyr

Ikon - blomst

Kort ventetid og individuelt tilpasset behandling

Ikon - blomst

Støtte og omsorg i trygge omgivelser

Ikon - blomst

Virkningsfulle verktøy og metoder

Ikon - blomst

Hjelp til mestring og videreutvikling

Behandling og samtaleterapi

Individuelt tilpasset behandling for mest mulig nytte og effekt

Bestill time

Behandlingsområder

  • Angst og bekymring

  • Nedstemthet og depresjon

  • Selvfølelse og selvtillit

  • Vanskelige hendelser og traumer

  • Problemer i relasjoner til mennesker eller hendelser

  • Stress og utbrenthet

  • Sorg og tap etter dødsfall og samlivsbrudd

Ønsker du å bestille time eller har du spørsmål?

Send en henvendelse via kontaktskjema eller ring meg direkte på 975 64 530. Jeg ser frem til å høre fra deg.

Behov for akutt krisehjelp?

Dersom du sliter med alvorlig rusmisbruk eller mulig psykoseproblematikk, eller har tanker om å ta ditt eget liv, skade andre eller deg selv, anbefaler vi deg å ta kontakt med fastlegen, legevakten eller ringe 113.

Jeg hjelper deg når livet er vanskelig

 Når du opplever både små og større utfordringer i hverdagen er det godt å få hjelp av en psykolog til å sortere både tanker og følelser.

Bestill time

Behandlingsmetoder

Virkningsfulle metoder for en effektiv og håndterbar tilnærming

EMDR-terapi

EMDR (Eye Movement Desentization Reprosessing) er en behandlingsmetode som benytter bilateral stimulering. Terapien har vist seg å effektivisere behandlingsprosessen med hensyn til mange ulike psykiske lidelser, som traumatiske opplevelser, psykosomatiske symptomer, spiseforstyrrelser, fobier og følelsesmessige blokkeringer som man finner i blant annet angst- og depresjonslidelser. Kort forklart går denne terapiformen ut på å bearbeide noe som oppleves vanskelig og å erstatte negative tanker knyttet til dette, f.eks. tanken "det må være noe galt med meg", til at en positiv tanke som "jeg er god nok" oppleves som sann. 

Dynamisk korttidsterapi

Dynamisk korttidsterapi – også kalt affektfobiterapi – er en evidensbasert terapimetode som retter seg direkte mot relasjonelle vansker og problemer med å regulere affekter/følelser. Forskning viser at de fleste, om ikke alle psykiske lidelser, kommer av manglende mestring av våre ulike følelser. (jfr. Avhandlingen: Understanding Affect inPsychotherapy, 2013, skrevet av forsker og psykolog ved Modum Bad, P.G. Ulvenes). 

Sensorimotorisk terapi

Sensorimotorisk terapi er en kroppsorientert terapi uten berøring. Betydningen av en kroppsorientert tilnærming kan kort forklares med at tradisjonell psykoterapi primært henvender seg til kognitive og affektive elementer av erfaringene vi har (tanker og følelser), men sjelden arbeider direkte med kroppslige elementer. Dette til tross for at ulikeopplevelser og traumer setter dype kroppslige spor, og mange symptomer er kroppslig drevet. Det er derfor avgjørende å forstå hvordan ulike opplevelser og traumeerfaringer setter kroppslige spor (jfr. nettsiden: Sensorimotorisk psykoterapi - Modum Bad, 22. sept.2011). 

Jeg benytter ofte disse tre terapiformene i kombinasjon for å muliggjøre en effektiv og håndterbar tilnærming til all smerte knyttet til temaet det jobbes med. 

Psykolog Beate L. Larsen

Beate L. Larsen

Psykolog og EMDR-terapeut 

Psykolog Beate L. Larsen er en privatpraksis med kontor i Oslo, og videoterapi der du er og når det passer deg best. Jeg har høy faglig kompetanse og bred poliklinisk erfaring i å hjelpe mennesker i alle livssituasjoner og med ulike psykiske lidelser. 

Jeg er medlem av Norsk psykologforening

Arbeidserfaring

2020 - Privat psykologpraksis på Majorstuen i Oslo 

2013 - Privat psykologpraksis med kontor i Bark Silas vei 5, Grimstad 

Før dette jobbet jeg i flere år som psykolog ved Sørlandet Sykehus, DPS Aust-Agder, Poliklinikk Vest 

Kompetanse og videreutdanning

Sertifisert EMDR-terapeut (Advanced level) 

Spesialisering i dynamisk korttidsterapi; affektfobiterapi.

Spesialisering i sensorimotorisk terapi. 

Priser og betaling

Kun betaling med Vipps bedrift. Timer avbestilt senere enn 48 timer før, må betales i sin helhet med mindre legeattest kan framskaffes.

Pris for time oppgis ved henvendelse på e-post eller mobiltelefon.

Kontakt

Trenger du noen å snakke med? 

Vi har kort ventetid og krever ingen henvisning fra lege. Send gjerne en forespørsel via kontaktskjema eller ring 975 64 530 for å snakke med meg direkte.

Kontoradresse: Gransdalen 29, 1054 Oslo (felles inngang og venterom i 3.etg med Gransdalen Legesenter)

Telefon

E-post

Psykolog Beate L. Larsen

Org.nr: 999 004 792

hCaptcha